26 Oct
26Oct

בעת רכישת נכס להשקעה באנגליה, עו"ד שמייצג אותך ברכישה יבקש ממך לאשר את הזהות שלך ומה מקור הכספים שלך לצורך רכישת הנכס. זהו נוהג מקובל ועל עורכי הדין חלה חובה חוקית לעשות זאת, במדריך הבא נסביר מדוע.

רכישת נכסים בבריטניה היא שיטה נפוצה שמשתמשים פושעים וארגוני טרור להלבנת הון. גודלו של שוק הנדל"ן בבריטניה והערך הגבוה של נכסים מאפשרים 'לנקות' סכומי כסף גדולים בעסקה אחת, מה שלכאורה נראה  כרכישה לגיטימית שהיא בעצם עבירה פלילית. 

באפריל 2018, הפרלמנט האירופי העביר את הוראת הלבנת הון בנושא מניעת הלבנת הון ומימון כספי טרור. מסיבה זו, עורכי הדין חייבים לבצע את הבדיקות הללו על כל מי שקונה נכס באנגליה כדי לוודא שהכסף מגיע ממקור לגיטימי וחוקי.


הוכחה למקור הכספים עבור הרכישה 

עו"ד עשוי לבקש אישור למקור לכספים בשני שלבים שונים ומשתי סיבות שונות.

 אם עו"ד מבקש אימות מקור כספים לפני שאתה מגיש הצעה, זה יכול להיות בגלל שהם רוצים לוודא שיש לך עניין אמיתי בנכס כדי למנוע אכזבה עבור המוכר. עם זאת, אינך חייב לספק הוכחה למקור הכספים לפני הגשת הצעה. 

אם עו"ד מבקש הוכחת מקור הכספים לאחר שהצעת הצעה או לאחר העברת מקדמה, הם לא רק בודקים שיש לך את הכסף לרכוש את הנכס אלא גם שהכספים עבור הרכישה מגיעים ממקור חוקי. בשלב זה עליך לספק הוכחה חוקית למקור הכספים. 


כיצד ניתן להוכיח שמקור הכספים לצורך הרכישה הוא חוקי? 

ניתן להוכיח שהכספים מגיעים ממקור חוקי על ידי המצאת המסמכים הבאים: 

  • הסכם עקרוני למתן הלוואה מהבנק או כל גוף מלווה אחר. 
  • דפי בנק של סכום ההפקדה שלך. 
  • דפי בנק של סכום המזומן שלך (לקונים במזומן).
  • דפי בנק נוספים מהחודשים/שנים האחרונות כדי להראות כיצד הכסף שלך הצטבר לאורך זמן.
  • חוזה למכירת נכס  (אם השתמשת בכספים לרכישת הנכס החדש).
  • אם קיבלת את הכסף במתנה, מכתב ממי שהעניק את הכסף במתנה.
  • הסכם צוואה לכך שכסף הושאר לך בצוואה.
  • קבלות של מניות שנמכרו. 
  • בנסיבות מיוחדות, אם התמזל מזלך לזכות בלוטו, ייתכן שתתבקש להוכיח זאת. כך גם לגבי זכיות בהימורים שבהם ניתן לבקש קבלות/ראיות על זכייה. השיטה הטובה ביותר היא לשמור הוכחות מאיפה הגיעו כל הכספים לרכישתך, כך תוכל להיות מוכן אם עורך הדין יבקש זאת.


זהות הרוכש

מאחר שזו חובתם החוקית לוודא שאתה זה מי שאתה ולא מישהו בזהות בדויה , עורך הדין יבקש הוכחה לכתובת הנוכחית שלך ולזהותך.

 תהליך זה נקרא 'גילוי נאות' המהווה חלק מהבדיקות שלהם עליך כרוכש. 

הוכחת שם: דרכון בתוקף מצולם בסריקה.

הוכחת כתובת מגורים:  חשבון חשמל , חשבון מים או חשבון ארנונה. 

ללא הבדיקות לא ניתן להמשיך את תהליך הרכישה.

משרדנו מלווה ומייעץ למשקיעים ברכישת נכסים מניבים באנגליה. נשמח לסייע. 


הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.