הזדמנות השקעה פנטסטית בנכס מניב למגורים - 9% תשואה!

תקציר השקעה:

 • השקעה בבית צמוד קרקע ,דו משפחתי טורי,  מחולק (חוקית) לשתי יחידות מניבות.
 • מיקום פנטסטי באזור מבוקש להשכרה. 
 • הבית משופץ, מרוהט ,מאובזר ומושכר וכבר מניב הכנסה 900 פאונד בחודש!
 • תשואה שנתית נטו בשנה הראשונה  8.83% ,  מהשנה השנייה ואילך 8.11% נטו.
 • אחריות לשנה על עבודות השיפוץ.
 • ניהול  הנכס על ידי חברת ניהול מקצועית ללא עלות בשנה הראשונה 
 • מחיר הנכס כולל עלויות משפטיות. 
 • המחיר כולל עלות ניהול לשנה ראשונה. 
 • עבודות השיפוץ והשדרוג נעשו בהתאם לחוק על ידי חברת שיפוצים מקצועית.
 • ליווי הרכישה תפוקח על ידי עורך דין מטעמו של הרוכש. 
 • רישום הנכס על שם הרוכש בטאבו האנגלי. 
 • סוג בעלות: Freehold 


טבלת הכנסה (תשואה) שנתית:

מחיר רכישה 120,000 פאונד 
הכנסה חודשית משכירות 900 פאונד בהשכרת שתי היחידות 
הכנסה שנתית 10,800 פאונד במשך 12 חודשים מלאים 
ביטוח מבנה שנתי 210 פאונד 
 ניהול שנתי 8%חיוב  מההכנסה ברוטו 
סה"כ דמי ניהול שנתיים 864 פאונד 
תשואה שנתית ברוטו 9% 
הכנסה שנתית נטו (שנה 1) 10,590  פאונד 
תשואה שנתית נטו (שנה 1) 8.83%
הכנסה שנתית  נטו (שנה 2) 9,726 פאונד 
תשואה שנתית נטו (שנה 2) 8.11% 

 


לתכנית חלוקת הבית לשתי יחידות  

cherry2 plans.pdf

plans.pdf

למצגת ההשקעה לחץ כאן 401 CHERRY LANE.pdf מצגת עברית.pdf